Odvjetnica
dr. sc. Lidija Horvat

Područje rada

dr. sc. Lidija HorvatRođena sam u Zagrebu, 20. listopada 1977. godine.

Osnovnu školu pohađala sam u Zagrebu od 1984. do 1992. godine, nakon koje upisujem XVIII. jezičnu gimnaziju u Zagrebu, u okviru koje maturu polažem iz hrvatskog jezika, engleskog i njemačkog jezika te povijesti 1996. godine.

Iste godine upisujem Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - dodiplomski studij, na kojem diplomiram 2001. godine i stječem stručno zvanje diplomirani pravnik.

2009. godine upisujem doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kojeg sam do sada položila sve (ukupno 23) ispita, objavila dva stručna i dva znanstvena rada te pristupila javnoj obrani teme doktorskog rada naslova "Okrutno, neljudsko i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenim slobode – hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava" koju sam uspješno obranila pred Povjerenstvom u rujnu 2020. godine.

Za potrebe izrade doktorskog rada osobno sam anketirala ukupno 266 ispitanika lišenih slobode, koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u hrvatskim kaznionicama i zatvorima te sam u postupku analize istraživanja i izrade doktorskoga rada.

Profesionalno iskustvo

U siječnju 2002. godine zapošljavam se u odvjetničkom društvu "Nobilo i dr." u kojem radim na poslovima odvjetničkog vježbenika do 2005. godine.

U studenom 2003. godine polažem pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. U travnju 2005. godine upisujem se u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore te nastavljam raditi u odvjetničkom društvu "Nobilo i dr.", s izmijenjenim nazivom društva "Nobilo-Mlinarić" na poslovima odvjetnika sve do kraja 2006. godine.

U prosincu 2006. godine, nastavljam odvjetničku praksu u sklopu zajedničkog odvjetničkog ureda "Martinović, Adžić & Horvat" u svojstvu odvjetnika i partnera u ZOU-u, koja suradnja traje do kolovoza 2007. godine, kada osnivam vlastiti odvjetnički ured i započinjem sa samostalnom odvjetničkom praksom.

Odvjetništvom se bavim počevši od prvih vježbeničkih dana odnosno od siječnja 2002. godine sve do danas, dakle punih devetnaest godina.

Aktivnosti izvan odvjetničke prakse

Izvan odvjetničke prakse, obavljala sam poslove stalnog sudskog tumača za engleski jezik u jednom mandatu od 4 godine, imenovana od strane Županijskog suda u Zagreba u travnju 2003. godine.

Voditeljica sam vježbi iz Kaznenog materijalnog prava i Kaznenog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2012. godine.

Strani jezici

Služim se engleskim jezikom u govoru i pismu izvrsno, uključujući i poslovnim engleskim te tzv. pravnim engleskim jezikom koji je preduvjet za izravnu komunikaciju sa sudovima izvan Republike Hrvatske, poglavito Europskim sudom za ljudska prava i Sudom Europske unije.

Služim se i njemačkim jezikom u govoru i pismu, poznavanje kojeg bih ocijenila dobrim.


Seminari, konferencije i profesionalne edukacijeSudjelovala sam na nizu seminara, konferencija i edukacija, uglavnom s područja kaznenog prava i ljudskih prava, kojima se pretežno i bavim:

 • XVIII. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, prosinac 2005. g., na temu "Dogradnja kaznenopravnog sustava u RH"
 • XXI. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, prosinac 2008. g., na temu "Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku"
 • svibanj 2007. g., u organizaciji Savjetovanja, Zagreb, sudjelovala na seminaru "Profesionalna odgovornost za štetu", održano u hotelu Sheraton
 • seminar u organizaciji Pravosudne akademije - Ministarstva pravosuđa, održan u Tuheljskim toplicama u studenom 2007. g. na temu "Organizacija i vođenje glavne rasprave te uporaba dokaza u kontekstu prava na pravično suđenje u predmetima za ratne zločine"
 • veljača 2008. g. - prosinac 2008. g., stipendistica "Edukacije odvjetnika i odvjetnica o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda", u sklopu organizacije Centra za mirovne studije, Zagreb i Interights-a, London uz podršku Vladinog ureda za ljudska prava
 • 20. - 25. rujna 2009. g., sudionica "Sixth Regional Course in International Humanitarian Law" na Fakultetu političkih nauka, Beograd uz suradnju Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • u prosincu 2009. g. nositeljica teme "Istražni zatvor" i izlagač na XXII. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema: "Reforma hrvatskog kaznenog zakonodavstva"
 • u travnju 2011. g. kao uvodničar sudjelovala na konferenciji "Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europskog suda za ljudska prava" održanoj u Zagrebu
 • u rujnu 2011. g. sudjelovala na savjetovanju "Aktualna pitanja novog kaznenog zakonodavstva" održanom u Opatiji u organizaciji Inježenjerski biro d.d. u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske
 • u prosincu 2011. g. sudjelovala na XXIV. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema: "Zatvorena i još uvijek otvorena poglavlja reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva"
 • u studenom 2013. g. pohađala sam radionicu međunarodne nevladine organizacije Fair Trials International iz Londona na temu: "Napredna prava obrane" u Budimpešti
 • u prosincu 2013. g. sudjelovala na XXVI. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema: "V. Novela zakona o kaznenom postupku: usklađivanje s Ustavom i europskim standardima"
 • u prosincu 2014. g. sudjelovala na XXVII. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema: "Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo"
 • u lipnju 2015. g. bila sam predavač i moderator hrvatskog tima treninga za mlade odvjetnike na "Practitioner Training on the Road-map Directives" u Budimpešti, u organizaciji Fair Trials International iz Londona
 • u prosincu 2015. g. sudjelovala sam na XXVIII. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, tema: "Hrvatsko kazneno pravo u procijepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa"
 • u travnju 2016. g. sudjelovala na seminaru kod Inter-University Centre Dubrovnik na temu: "EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims: Establishing a Global Knowledge Network: ISIS as a treat and legal challenge and the prevention of recruitment"
 • u studenom 2016. g. pohađala tečaj "Prison Law" u New York-u, SAD, u organizaciji Practising Law Institute iz New York-a
 • 2016./2017. g. sudjelovala kao članica tima eksperata na projektu "Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj" u organizaciji Hrvatskog pravnog centra u suradnji s Hrvatskom udrugom za europsko kazneno pravo i Hrvatskim udruženjem za kaznene znanosti i praksu
 • u ožujku 2017. g. sudjelovala sam na godišnjoj Konferenciji Legal Expert Advisory Panel Fair Trials International u Ateni
 • rujan 2017. g. - prosinac 2018. g., pravni stručnjak u tri predmeta predaje temeljem europskog uhidbenog naloga hrvatskih državljana iz Velike Britanije u Republiku Hrvatsku pred Magistrates Court i High Court of Justice, Queens Bench Division
 • siječanj 2018. g. sudionica tečaja "Unapređenje prava obrane djece optužene u kaznenim postupcima" na Sveučilištu u Leidenu, Nizozemska u organizaciji Fair Trials International
 • travanj 2018. g. sudionica Konferencije "Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde" održanoj na Pravnom fakultetu u Splitu, u organizaciji Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo"
 • studeni 2018. g. sudjelovala na edukaciji "Jud-IT, međunarodni pravosudni trening iz pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i informatičkog kriminaliteta unutar Europske unije", u organizaciji European University Institute i Robert Schumann Centre for Advanced Studies u Firenzi, Italija
 • prosinac 2018. g. sudionik na XXXI. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, održanog pod naslovom: "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske" na kojem sam i nositeljica teme "Postupovna jamstva za djecu koja su osumnjičena ili optužena u kaznenim postupcima sukladno Direktivi EU/2016/800"
 • u travnju 2019. g. sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji "Integracija Ureda Europskog javnog tužitelja u nacionalna kaznena pravosuđa: Institucionalni, procesni i izazovi suradnje" u organizaciji HUKZP i OLAF-a održanoj u Zagrebu u hotelu Westin
 • u lipnju 2019. g. bila sam izlagač na okruglom stolu "Presumpcija nevinosti i procesna prava osumnjičenika u Hrvatskoj" održanoj u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu, u organizaciji Kuće ljudskih prava
 • u studenom 2019. g. sudjelovala sam na XX. međunarodnom kongresu iz kaznenog prava u Rimu u organizaciji AIDP-a (Association Internationale De Droit Pénal) na temu "Kazneno pravosuđe i korporacije"
 • u prosincu 2019. g. sudjelovala sam na XXXII. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji, održanog pod naslovom "Jačanje učinkovitosti kaznenog postupka primjenom standarda Europskog suda za ljudska prava"
 • u prosincu 2020. g. sudjelovala sam na XXXIII. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu pod naslovom "Razmjena znanja, iskustva i ideja kaznenopravne znanosti i kaznenog pravosuđa u uvjetima "novog normalnog"", održanog u Zagrebu

Objave znanstvenih i stručnih radova • U časopisu "Odvjetnik" br. 7-8/10 iz 2010.g. objavila stručni rad "Odredbe oduzimanja imovinske koristi prema posljednjim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona"
 • U "Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu" vol. 16, br. 2/2009 objavila stručni rad "Istražni zatvor"
 • U "Hrvatskoj pravnoj reviji", br. 5/2018, god. XVIII, izdanje "Inženjerski biro", objavila pregledni znanstveni rad pod naslovom "Implementacija Okvirne odluke (2002/584/PUP) o Europskom uhitbenom nalogu s posebnim osvrtom na zastaru"
 • U "Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu" vol. 25, br. 2/2018 objavila pregledni znanstveni rad pod naslovom "Postupovna jamstva za djecu koja su osumnjićena ili optužena u kaznenim postupcima sukladno Direktivi EU/2016/800

Članstvo u organizacijama i udrugama • Redovna sam članica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu
 • Članica sam nevladine organizacije Fair Trials International sa sjedištem u Bruxellesu te sam i članica savjetodavnog odbora navedene organizacije

Političke aktivnosti • Nisam članica niti jedne političke stranke.

Ured Berislavićeva

Sjedište

Berislavićeva 12
HR-10000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1 5615 424
Fax: +385 (0)1 5560 704
Email: info@horvat.law

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak: 09:00 - 17:00 sati
Primanje stranaka: isključivo prema prethodnom dogovoru